Een planmatige methode

Met behoud van flexibiliteit toch planmatig te werk gaan is alleen realiseerbaar door een sterke groep van diverse profielen geïntegreerd te doen samenwerken. Eén weg: think, plan, act!